چندین راه برای استفاده از هورمون رشد در ماهی وجود دارد. هورمون رشد می تواند هفته ایی یا هر دو هفته در شکل مایع بصورت داخل صفاقی تزریق شود یا با فواصل زمانی طولانی تر در فرمالاسیون رسانش پایدار مورد استفاده قرار گیرد(56 و 61).این هورمون همچنین بصورت کاشت های رسانش پایدار از جمله قرص های کلسترولی یا قرص های با پوشش پلیمری (63 و 64) یا پمپ های مینی اُسموتیکی (62 و 65) مصرف می شوند.غوطه وری در محلول هورمون رشد مورد آزمون قرار گرفته است(66). احتمالا عملی ترین روش بکارگیری هورمون رشد بصورت غذایی (67 و 68) یا بصورت تزریق فرمالاسیون رسانش پایدار می باشد. ماهیان باله دار قادر به بازجذب پروتئین ها و پپتید های کامل  از دستگاه گوارش هستند(69 و 70) و روش هایی برای حفاظت هورمون ها در طول عبور از دستگاه گوارش و افزایش بازجذب، مورد بررسی قرار گرفته است(a70).

مزیت های استفاده از هورمون رشد برون زا در مقایسه با ماهیان ترنس ژنیک عبارتست از:

-        استفاده از این روش در یک مرحله ی خاص از زندگی امکان پذیر است؛

-         دوره ی بازگیری ممکن است؛ به محدودیت های تولیدمثلی یا فیزیکی نیاز نیست؛

-         و نیازی به تولید ماهیان عقیم و نگهداری مولدین خاص در قرنطینه نیست     

معایب این روش شامل موارد زیر است:

-        بازده ی افزایش رشد به مانند ماهیان ترنس ژنیک نیست؛

-        قیمت هورمون رشد؛

-         درمان با هورمون نیاز به دستکاری دارد(به استثناء روش دهانی)؛

-         ممکن است تکرار درمان نیاز باشد؛

-         نکات کنترلی؛

-        نگرانی بالقوه ایی که از باقیمانده ی هورمون در تولیدات و محیط وجود دارد.

تکامل ماهی با افزایش هورمون رشد درون زا

توسعه ی ماهیان ترنس ژنیک با قابلیت افزایش تولید هورمون رشد، وسیله ی دیگری برای افزایش میزان رشد می باشد. موفقیت این روش از طریق ایجاد DNA حاوی همولوگ ها یا ژن های نزدیک به ژن هورمون رشد، بوسیله ی پیش برنده های(پروموتور) ماهی، از قبیل پیش برنده ی ضد یخ روغن ماهی اقیانوس(b70 و 71) و پیش برنده ی متالوتئونئین –B ماهی آزاد قرمز(60) امکان پذیر است. در برخی ماهیان ترنس ژنیک سریع الرشد، افزایش سطح هورمون رشد برای ایجاد بد فرمی در ناحیه ی سر کافیست(71)؛ اگرچه، ماهیان با رشد متوسط دارای ظاهر طبیعی هستند. فن آوری ترنس ژنیک (انتقال ژن) احتمال افزایش یا توقف بخش های دیگر سیستم غدد درون ریز را در پی دارد(72).

مزیت های ماهیان ترنس ژنیک دارای رشد بالا عبارتست از:

-        ظهور رشد استثنایی؛

-        تولید پپتید، درون زا می باشد؛

-         پپتید های مورد استفاده می تواند همولوگ باشد؛

-         نیازی به دستکاری ماهی نیست؛

-         افزایش رشد مداوم است؛

-         خصوصیات بروز یافته قابل توارث است؛

-         و امکان کنترل بروز هورمون رشد در مراحل خاصی از زندگی وجود دارد.

معایب این روش را می توان اینگونه بیان نمود:

-        توسعه و تکامل یک ذخیره ی مولدین واقعی به چندین نسل نیاز دارد؛

-         کنترل سطح بروز تنها از طریق بهگزینی ممکن است و کنترل زمان بروز هنوز امکان پذیر نیست؛

-         پذیرش عمومی کالای مهندسی ژنتیک شده در بازار صادراتی؛

-         نگرانی از استفاده ساختارهای غیر همولوگ؛

-         نگرانی عمومی در مورد خطر پذیری اکوسیستم آبی ،ناشی از فرار احتمالی موجودات آبزی تغییر ژنتیکی داده شده ؛

-         نیاز به قرنطینه ی مولدین؛

-         و عقیم سازی قابل اطمینان ماهیان تولیدی.

بسیاری از مشکلات احتمالی مرتبط با استفاده از هورمون های رشد برون زا یا ماهیان ترنس ژنیک حل شده است و این احتمال وجود دارد که هر دو این فن آوری ها در آینده ی نه چندان دور مورد استفاده قرار گیرد.


نوشته شده در تاریخ شنبه 11 شهریور 1391    | توسط: tazari    | طبقه بندی: ژنتیک آبزیان،     | نظرات()

اشتراک این مطلب در :