تبلیغات
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- شیلات88 - تغذیه ماهیان گرمابی The title of your home page You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords Your content is here. The verification ID will NOT be detected if you put it here.

تغذیه ماهیان گرمابی

تغذیه ماهیان پرورشی(گرمآبی):

 از آنجا كه سهم عمده ای از هزینه های پرورش ماهی مربوط به تأمین غذاست لذا توجه به مسائل تغذیه ای از جمله نوع غذا ، مقدار غذا ، زمان غذادهی وهمچنین ارتباط تغذیه با سایر عوامل از جمله درجه حرارت آب واندازه ماهی بسیار مهم است.از آنجا كه شرایط پرورش وعادات تغذیه ای ماهیان سردابی وگرمابی متفاوت است مسائل تغذیه ای آنها در دو بخش بررسی می گردد.

الف) تغذیه ماهیان گرمابی

با توجه به اینكه پرورش ماهیان گرمابی بصورت توأم وچهار گونه ای در استخرهای خاكی انجام میشود. لذا بخشی از نیازهای غذایی آنها از محیط طبیعی استخر از جمله زی شناوران گیاهی و جانوری ، كفزیان و گیاهان علوفه ای موجود در استخر تامین می گردد.

۱-ماهی فیتوفاک یاکپور نقره ای
فیتوپلانکتون خوار بوده واز پلانکتونهایی كه اندازه آنها حدود 20 میكرون است تغذیه می نماید.

۲-ماهی کپور سرگنده یا بیگ هد
زئوپلانکتون خوار بوده واز زی شناوران جانوری با اندازه 60 میكرون تغذیه می نماید و از روتیفرها ، سخت پوستان كوچك و آلگهای درشت نیز تغذیه می نماید.
· نكته : تولید دو گونه یادشده در استخرهای پرورش نیازی به غذای دستی نداشته وبا عمل كوددهی وبارور سازی استخر میتوان این دو گونه ماهی را با حداقل هزینه تولید نمود.

۳-ماهی آمور
از گیاهان عالی وماكروفیت ها تغذیه می نماید.اینماهیبرای تولید یك كیلوگرم گوشت نیاز به 25 تا 30 كیلوگرم علوفه سبز دارد.

4ـ ماهی كپور معمولی :
همه چیز خوار بوده واز جانوران كفزی ، شیرونومیده ها وموجودات پلانکتونی درشت تغذیه می نماید.
· بمنظور سرعت بخشیدن به رشد دو گونه اخیر (آمور ـ كپور) پرورش دهنده ناگزیر است از غذای دستی استفاده نماید. بدین منظور برای تغذیه ماهی آمور از علوفه سبز (شبدرویونجه) استفاده می نماید.ـ برای تغذیه ماهی كپور میتوان مخلوطی از غذای دستی شامل غلات ، كنجاله ها وپودرماهی به شكل خمیری ویا از غذای كنسانتره استفاده نمود. تغذیه ماهی كپور باید درحدی باشد كه 70-60 درصد محصول ماهی از غذای طبیعی استخر ومابقی از غذای دستی تأمین گردد.

نكته های مهم:
استفاده از تشت های پلاستیكی جهت تغذیه ماهی كپور به تعداد 10-5 عدد در هكتار وقاب چوبی به ابعاد 2×2 برای تغذیه ماهی آمور ضروری است.
تشت های غذای ماهی كپور بایستی در یك طرف دیواره طولی استخر ودر خلاف جهت آخور (قاب چوبی)برای تغذیه آمور قرار داده شود.
جهت تغذیه ماهیان آمور كمتر از 100 گرم بایستی علوفه ها را قطعه قطعه كرده ودر داخل قابهای چوبی قرارداد.

با توجه به مصرف غذای كپور توسط ماهی آمور وبمنظور جلوگیری از تغذیه ماهی آمور از كنسانتره كپور بایستی غذای ماهی آمور 2-1 ساعت زودتر داده شود.

منبع : 

http://forum.patoghu.com/thread22636.html


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 2 شهریور 1391    | توسط: jamshid darzi    |    | نظرات()

اشتراک این مطلب در :